Μάθε δωρεάν να φτιάχνεις κοσμήματα στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως

Εργαστήριο κοσμήματος θα πραγματοποιηθεί στην Περιφερειακή  Βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως (Κωνσταντινουπόλεως 45), με την εικαστικό Άσπα Τζιφούδη, η οποία συμμετέχει εθελοντικά. Η πρώτη συνάντηση θα γίνει την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017, από τις 18.30 έως τις 20.00. Το εργαστήριο θα λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση και θα πραγματοποιηθούν συνολικά 10 μαθήματα.

Όπως αναφέρει ο δήμος Θεσσαλονίκης, η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, ενώ δηλώσεις θα γίνονται δεκτές από τις  2 έως και τις 6 Μαρτίου 2017, μόνο με τη φυσική παρουσία των ενδιαφερόμενων στη βιβλιοθήκη.