Μόνιμες προσλήψεις στα ΚΕΠ μέσω ΑΣΕΠ

Ανοίγει ο δρόμος πλέον για την έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη 150 ατόμων στα ΚΕΠ, μετά και από την σχετική υπογραφή της απόφασης από την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μ. Ξενογιαννακοπούλου. Η κυβέρνηση ενέκρινε 150 νέες μόνιμες θέσεις στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ύστερα από σχεδόν δώδεκα χρόνια άπνοιας προσλήψεων.

Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει εξολοκλήρου από την Ανεξάρτητη Αρχή.

Από τα, μέχρι στιγμής, διαθέσιμα στοιχεία προκύπτουν τα εξής:

-Ο αριθμός των θέσεων ανέρχεται στις 150

-Θα επιλεγούν (με βάση τις πρώτες ενδείξεις): 60 πτυχιούχοι ΑΕΙ, 30πτυχιούχοι ΤΕΙ και 60 απόφοιτοι Λυκείων

-Όσοι έχουν υπηρετήσει σε ΚΕΠ θα λάβουν επιπλέον μοριοδότηση. Εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει τα 200-250 μόρια

-Θα γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ

-Οι προσληφθέντες θα καλύψουν μόνιμες θέσεις μίας μόνο ειδικότητας: Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών

-Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί έως τα μέσα Φεβρουαρίου

Στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα αναμένεται να είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ, σε βασικό επίπεδο

Όσοι διαθέτουν γνώση ξένων γλωσσών, μεταπτυχιακά, δεύτερο τίτλο σπουδών κ.λπ., θα μοριοδοτηθούν με βάση τα κριτήρια των προκηρύξεων «Κ», που ισχύουν για κάθε κατηγορία.

dikaiologitika.gr