Οι αποφάσεις για τα τραπεζοκαθίσματα στο δήμο Θεσσαλονίκης

Σε πολύ καλό κλίμα και συναινετικά έκτακτη ολοκληρώθηκε η ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκε το νέο καθεστώς λειτουργίας για τα τραπεζοκαθίσματα.

Οι αιτήσεις που θα υποβάλλουν οι επιχειρηματίες θα κατατίθενται όλες ηλεκτρονικά και οι ακριβείς οδηγίες αναμένεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του δήμου Θεσσαλονίκης (ΕΔΩ) μέχρι το βράδυ, ώστε άμεσα, όσοι είναι έτοιμοι, να μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους.

Οι γενικοί άξονες – διατάξεις που θα ισχύουν σε κάθε περίπτωση, είναι πως:

  • Στις περιοχές όπου επιτρέπεται η περεταίρω ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, αυτή δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 50% του ήδη υπάρχοντος χώρου που έχουν
  • Στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται περισσότεροι του ενός επιχειρηματίες, ο δήμος τους καλεί να υπάρχει μια συναίνεση μεταξύ τους, για το πόσο μπορούν να αναπτύξουν ο κάθε ένας τραπεζοκαθίσματα, ώστε να κατατεθεί ένα κοινό σχέδιο.
  • Υποχρεωτικά, όπου υπάρχουν διαβάσεις όδευσης τυφλών, αυτές θα πρέπει να μένουν ανοιχτές,
  • Όπως επίσης θα πρέπει να υπάρχει 1,5 μέτρο, ελεύθερος χώρος – διάδρομος για τους πεζούς.
  • Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.
  • Να εξασφαλίζεται λωρίδα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης πλάτους 3,50 μ. σε πεζόδρομους και οδούς ήπιας κυκλοφορίας.
  • Και τέλος να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι/έξοδοι οικοδομών, καταστημάτων και θέσεων στάθμευσης και οι απορροές ομβρίων υδάτων.

Στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης

Στο ιστορικό κέντρο, και συγκεκριμένα στον άξονα της πλατείας Αριστοτέλους, όπου υπάρχει στοά δεν θα γίνει ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο εσωτερικό της.  Ανάπτυξη θα γίνει από την απέναντι πλευρά προς τα κηπάρια . Στις λοιπές στοές του ιστορικού κέντρου όπου ήδη αναπτύσσονται τα τραπεζοκαθίσματα, αυτά δεν θα μπορούν να επεκταθούν έξω από τη στοά.

Στους υπόλοιπους πεζοδρόμους 

Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ακόμη και σε σημεία που μέχρι τώτα οι κανονιστικές δεν επέτρεπαν, τηρώντας τις γενικές διατάξεις κατά περίπτωση,  ενώ στις ζώνες διέλευσης πεζών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει κενό πλάτος 1,5 μέτρου,  αλλά και ελεύθερη διέλευση για τις εισόδους των οικοδομών και της ζώνης εκτάκτου ανάγκης.

Στη Λεωφόρο Νίκης, επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο κράσπεδο, αλλά και κατά μήκος του τοίχου του καταστήματος και πρέπει να τηρείται οπωσδήποτε ζώνη ελεύθερης διέλευσης πεζών 1,50 μ.

Στα Λαδάδικα, όπου έτσι και αλλιώς δεν υπάρχει οδική κυκλοφορία, θα υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων,  όχι στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, όπου θα πρέπει να εξασφαλίζεται λωρίδα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά στις πλατείες Μοριχόβου, Εμπορίου και Πετρόγιαννη.

Για όλες τις περιοχές του δήμου Θεσσαλονίκης, θα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες, στην ανακοίνωση που θα εκδοθεί απόψε το βράδυ.

Πως θα κατατίθενται οι αιτήσεις 

Εκτός από την αίτηση που θα πρέπει να καταθέσει ο κάθε επιχειρηματίας,  θα πρέπει να συνυποβάλλει ηλεκτρονικά και μια υπεύθυνη δήλωση αλλά και σκαρίφημα μηχανικού (μέσω της πύλης e-government, γίνεται αυτόματη πιστοποίηση των στοιχείων του αιτούντος, καθώς μπαίνουν με κωδικούς taxis) , όπου θα αναφέρεται πως όλα τα στοιχεία που παρατίθενται, είναι ορθά και αληθή, ενώ προβλέπονται ποινικές ευθύνες σε περίπτωση που δηλωθούν ψευδή στοιχεία.

Τα μέτρα τίθενται σε ισχύ από Δευτέρα και θα υπάρξει μια περίοδος ανοχής, για λίγα 24ωρα, ώστε να προλάβουν να καταθέσουν όλοι τις σχετικές αιτήσεις.

Συνεργεία ελέγχων αποτελούμενα από περίπου 160 άτομα θα βγαίνουν έξω από την πρώτη μέρα, κάνοντας και υπερωριακή απασχόληση και στην αρχή θα κάνουν συστάσεις ενώ στη συνέχεια, μετά την πάροδο λίγων ημερών, θα αρχίσουν να επιβάλλουν πρόστιμα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των επιχειρηματιών με τις αποφάσεις.