Παραγράφονται χιλιάδες υποθέσεις οφειλής ΦΠΑ

Ταφόπλακα σε χιλιάδες υποθέσεις επιβολής ΦΠΑ από το Δημόσιο σε επιχειρήσεις βάζει νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όπως αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος» μετά τις πρόσφατες αποφάσεις που κλείνουν οριστικά υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος όπως για παράδειγμα πολλές υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ λόγω της παρέλευσης του 5ετούς ορίου παραγραφής ξεκαθαρίζεται πλέον ότι ισχύει η 5ετής παραγραφή και για τις υποθέσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες επιχειρήσεις στις οποίες διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν αποδώσει ΦΠΑ γλιτώνουν οριστικό από τα σχετικό πρόστιμα και τους φόρους λόγω παραγραφής.

Το σκεπτικό

Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την έκδοση νέων οδηγιών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς τη φορολογική διοίκηση.

Το ιστορικό της νέας απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που φέρει τον αριθμό 403 του 2018 έχει ως εξής:

Μια μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που είχε αντικείμενο την εμπορία τροφίμων και τηρούσε βιβλία τρίτης κατηγορίας του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κατά τη χρήση 2002 είχε ακαθάριστα έσοδα 939.007,44 ευρώ.

Το 2004 προχώρησε στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης προσαυξάνοντας τα ακαθάριστα έσοδά της στο 1.486.239,25 ευρώ.

Το 2010 ζητήθηκε από την εταιρεία στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου να προσκομίσει τα βιβλία της για τη χρήση 2002 μαζί με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών-πελατών.

Ωστόσο δεν τα προσκόμισε και n ελεγκτική υπηρεσία προχώρησε το 2010 στον χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανακριβών και προσδιόρισε εξωλσγιστικό τα ακαθάριστα έσοδά της σε 1.650.000 ευρώ.

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2010 εξέδωσε πράξη προσδιορισμού πρόσθετου ΦΠΑ ύψους 207.072,87 ευρώ καθώς και προσαυξήσεις ΦΠΑ ύψους 621.218,61 ευρώ λόγω ανακρίβειας της αρχικής δήλωσης ΦΠΑ.

Δηλαδή επιβλήθηκε πρόσθετος ΦΠΑ και προσαυξήσεις που προσεγγίζουν τα 830.000 ευρώ. Για να επιβληθούν όμως o πρόσθετος φόρος και οι προσαυξήσεις ΦΠΑ σε αυτήν την υπόθεση και σε εκατοντάδες άλλες υποθέσεις το υπουργείο Οικονομικών είχε καταθέσει και ψηφίσει στη Βουλή διατάξεις με τις οποίες παρατεινόταν το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλλει πρόσθετους φόρους και πρόστιμα.