Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 5,5 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) στις 05/10/2018.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, το συνολικό ποσό 5.587.524,43 ευρώ διατέθηκε σε 9.840 δικαιούχους.

Οι πληρωμές αφορούν, μεταξύ άλλων, σε υπόλοιπα βασικής ενίσχυσης όσο και σε υπόλοιπα συνδεδεμένης ενίσχυσης.