Ποια δημοτικά κτίρια συντηρεί ο δήμος Θεσσαλονίκης

Στη συντήρηση σειράς δημοτικών κτιρίων προχωράει ο δήμος Θεσσαλονίκης. Η συνολική δαπάνη είναι προϋπολογισμού 610.000 ευρώ ενώ οι εργασίες εκτέλεσης του έργου θα ξεκινήσουν άμεσα.

Στις 19 Δεκεμβρίου υπεγράφη η σύμβαση του έργου ανάμεσα στον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάση Παππά και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο αφορά στη συντήρηση και επισκευή κτηριακών υποδομών του Δήμου Θεσσαλονίκης, και μικρής έκτασης παρεμβάσεις και διαμορφώσεις, για βελτίωση της λειτουργικότητας ορισμένων χώρων. Παράλληλα θα αντιμετωπίζονται φθορές και προβλήματα που θα προκύπτουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Όπως αναφέρει ο δήμος, γενικά πρόκειται για επεμβάσεις συντήρησης και επισκευής σε κτιριακές υποδομές και δομικές κατασκευές των κτιρίων του δήμου Θεσσαλονίκης όπου στεγάζονται υπηρεσίες του και χώροι εξυπηρέτησης κοινού.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω κτίρια:

– Παπαρηγοπούλου 7: Αποκατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων, χρωματισμός εξωτερικών επιφανειών, επισκευή ή αντικατάσταση κουφωμάτων, αποκατάσταση και στερέωση ορθομαρμαρώσεων, χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών κλιμακοστασίου, στεγανοποιήσεις δώματος και προστεγασμάτων, συντήρηση WC με αντικατάσταση σωληνώσεων ειδών υγιεινής και εξοπλισμού.
– Σ. Μουστακλή 1: Αποκατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων, χρωματισμός εξωτερικών επιφανειών, έλεγχος και στεγανοποίηση κουφωμάτων, χρωματισμός μεταλλικών στοιχείων, στεγανοποιήσεις δώματος και προστεγασμάτων και αποκατάσταση περιμετρικών παρτεριών.
– Ηρώων 4: Αποκατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων, χρωματισμός εξωτερικών επιφανειών, έλεγχος και στεγανοποίηση κουφωμάτων, χρωματισμός μεταλλικών στοιχείων, στεγανοποιήσεις δώματος και προστεγασμάτων και αποκατάσταση περιμετρικών παρτεριών.
– Αλεξανδρείας 59: Αποκατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων , χρωματισμός εξωτερικών επιφανειών, αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, χρωματισμός μεταλλικών στοιχείων, στεγανοποιήσεις δώματος , συντήρηση WC εξοπλισμού.
– ΜΕΝΤ (χώρος βοηθητικού γηπέδου): Επισκευή στεγάνωσης, αποκατάσταση εμφανών σκυροδεμάτων , καθαίρεση και αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων, εξωτερική βαφή όψεων και μεταλλικών στοιχείων και συντήρηση κουφωμάτων
– Θέατρο Άνετον: Στεγανοποίηση δώματος, εσωτερική βαφή, συντήρηση δαπέδων, κουφωμάτων και συντήρηση WC με αντικατάσταση σωληνώσεων και φθαρμένων ειδών υγιεινής.

Κτίρια των εποπτειών καθαριότητας:

-Ακροπόλεως 6: Εξωτερικές και εσωτερικές βαφές, αποκατάσταση επιχρισμάτων και συντήρηση  WC .

-Πυλαίας 1: Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, συντήρηση WC

-Μερκουρίου 7: Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση κουφωμάτων, συντήρηση δαπέδου

-Καρύπη: Εξωτερικές και εσωτερικές βαφές, αποκατάσταση επιχρισμάτων (όπου απαιτείται) και συντήρηση  WC

-Αγίων Πάντων: Στεγανοποιήσεις και συντήρηση  WC

-Σολωμού: Εξωτερικές και εσωτερικές βαφές , αποκατάσταση επιχρισμάτων(όπου απαιτείται) και συντήρηση  WC.

-Τέρμα Βούλγαρη—Συντηρήσεις υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Μικρότερης κλίμακας συντηρήσεις στο σύνολο των εποπτειών καθαριότητας:

– Αγγελάκη 13: Εσωτερική βαφή κτιρίου , συντήρηση εξοπλισμού χώρων υγιεινής.
– Σκεπαστού 10: Αποκατάσταση επιχρισμάτων και  βαφή κύριας όψης.
– Δημοτικές Βιβλιοθήκες: Μικρής κλίμακας εσωτερικές βαφές, συντήρηση WC

Εποπτείες πρασίνου:

-Συντήρηση εποπτείας  Άθωνος-Γενική συντήρηση

-Συντήρηση εποπτείας Βούλγαρη-Γενική συντήρηση.

-Μικρότερης κλίμακας συντηρήσεις στο σύνολο των εποπτειών πρασίνου.

Συντηρήσεις όπου παραστεί επείγουσα ανάγκη, στα Κ.Ε.Π., στα κτίρια της Πρόνοιας και σε όποιο άλλο κτήριο του δήμου απαιτηθεί.

Επισημαίνεται ότι τα κυριότερα είδη εργασιών που θα εκτελεσθούν, χωρίς να αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση κριθεί αναγκαία στην εξέλιξη των εργασιών είναι μεταξύ άλλων, καθαιρέσεις σαθρών επιχρισμάτων, εξωτερικές και εσωτερικές βαφές, αποκατάσταση ορθομαρμαρώσεων, επιστρώσεις με πλακίδια δαπέδου και τοίχου,  αντικατάσταση κουφωμάτων, επενδύσεις  με διάφορα υλικά, στεγανοποιήσεις, αντικατάσταση υαλοπινάκων, βελτιώσεις και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση ειδών υγιεινής, αφαίρεση γκράφιτι και προστασία.

«Με το παρόν έργο αναμένεται να βελτιωθούν τα κτήρια του δήμου, ενώ θα δοθεί στους δημότες ένα νέο σύγχρονο περιβάλλον που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και των εργαζομένων», τονίζει ο δήμος Θεσσαλονίκης.