Πόρισμα – φωτιά για το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Ελλείψεις παραστατικών για δεκάδες χιλιάδες ευρώ, υπερτιμολογήσεις παραγωγών και υπερβάσεις ορίων χρηματοδότησης, δείχνει μεταξύ άλλων το πόρισμα των ορκωτών λογιστών της SOL για το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου που φορούσε την περίοδο 2011 – 2015 και δημοσιεύει σήμερα αποκλειστικά το tvxs.gr. Το συγκεκριμένο πόρισμα, είχε διαταχτεί επί υπουργίας Μπαλτά και οι αρμόδιοι το έχουν στα χέρια τους από το 2017.

Παρόλα αυτά, το ΔΣ του ΕΚΚ, δεν έχει πραγματοποιήσει συνεδρίαση ώστε να αποφασιστεί η ανάληψη μέτρων για την εξυγίανση του.

Το πόρισμα αποκτά πρόσθετη αξία,  δεδομένου ότι τελευταία ο Τύπος επισημαίνει παρατυπίες στις διαδικασίες που αφορούν, ασυμβίβαστα διευθυντών και μελών του ΔΣ με τις πλάτες του υπουργείου Πολιτισμού, επαναπροκήρυξη διαγωνισμών χωρίς τεκμηρίωση και αναβολές της εξέτασης των πορισμάτων.

Στο πόρισμα που δημοσιεύουμε σήμερα, ελέγχθηκε ένα δείγμα 43 κινηματογραφικών παραγωγών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, στη διεύθυνση ήταν ο Γρηγόρης Καραντικάκης (2011-2014) και από τη θέση του προέδρου πέρασαν οι: Γιώργος Παπαλιός (2011-2013), Φοίβη Μπουρδάκου Οικονομοπούλου (2013-2014), Πέτρος Μάρκαρης (2014-2015), Αλέξης Γρίβας (2015-2016).

Οι ελεγκτές διαπιστώνουν μεταξύ άλλων την απουσία παραστατικών για αμοιβές σκηνοθετών και σεναριογράφων, την απουσία παραστατικών του απολογισμού των παραγωγών, απουσία αναγγελιών προσλήψεων, αποδείξεων καταβολής εισφορών, υπερτιμολογήσεις παραγωγών, χρηματοδοτήσεις άνω του ορίου κατ’εξαίρεση, παράτυπες τροποποιήσεις συμφωνητικών κ.α. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η εταιρεία ορκωτών λογιστών, στις υπερβάσεις των ποσοστών συμμετοχή του ΕΚΚ, σε σχέση με τα αρχικά συμφωνηθέντα, καθώς αυτό δημιουργεί περιβάλλον ανισότητας στην αντιμετώπιση του έργου.

Αναλυτικά:

Ο έλεγχος των απολογισμών των ταινιών βασίστηκε σε φωτοτυπίες των πρωτογενών παραστατικών δαπανών των παραγωγών, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους, τόσο ως προς την εγκυρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, όσο και προς τη δυνατότητα παραποίησης των αρχικών παραστατικών και απάτης (πχ προσθήκη ψευδών στοιχείων στα παραδιδόμενα παραστατικά. πολλαπλή χρησιμοποίηση παραστατικών για διάφορα έργα κ.α.).

Δεν βρέθηκαν παραστατικά για αμοιβές σκηνοθετών και σεναριογράφων σε κάποιες περιπτώσεις αλλά και γνώση απολογισμού για ξένους ομίλους (συμπαραγωγούς). Για παράδειγμα σε μία παραγωγή, το ποσό αυτό ήταν 192.366 σε άλλη 175.517 ευρώ, σε άλλες πάλι μικρότερες της τάξης των 70.997.

Δεν ήταν δυνατόν να διενεργήσουν έλεγχο του απολογισμού του κόστους παραγωγής, γιατί κάποιοι παραγωγοί δεν κατέθεσαν τα παραστατικά του απολογισμού στο ΕΚΚ.

Δεν βρέθηκαν αναγγελίες πρόσληψης προσωπικού, προϋπόθεση για την εκταμίευση της 2ης δόσης από την πλευρά του ΕΚΚ (Για μία παραγωγή το ποσό αυτό ανερχόταν στα 50.000 ευρώ).

Δόθηκαν απολογισμοί οι οποίοι δεν περιλάμβαναν δαπάνες, όπως στην περίπτωση της παραγωγής 35 στην οποία απουσιάζουν δαπάνες 66.338 ευρώ. Η διοίκηση είπε ότι χάθηκαν στη μετακόμιση.

Δεν βρέθηκε απόδειξη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, προϋπόθεση για την εκταμίευση της 6ης δόσης, η οποία όμως καταβλήθηκε κανονικά (25.000 ευρώ)

Το ΕΚΚ προχωρούσε σε εκταμιεύσεις των τελευταίων δόσεων σε παραγωγές που εμφάνιζαν μικρότερο κόστος από τον αρχικό προϋπολογισμό και άρα δεν ήταν υποχρεωμένο να πληρώσει τις τελευταίες δόσεις. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου το κέντρο να δικαιολογήσει την τελευταία δόση των 50 χιλιάδων ευρώ, αύξησε με απόφαση του διευθυντή, το ποσοστό συμμετοχής του κέντρου από 4,92 σε 7,18%.

Διαπιστώθηκαν υπερβάσεις του ορίου χρηματοδότησης με αποφάσεις ΔΣ.

Δόθηκε σε παραγωγή το ποσό των 300.000 ευρώ κατ’εξαίρεση με όριο τις 150.000 ευρώ. Οι όροι του συμφωνητικού διαμορφώθηκαν από τον διευθυντή και όχι από τη νομική υπηρεσία.

Δεν βρέθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις απολογισμοί χρηματοδότησης (Η οικονομική διεύθυνση είπε ότι δεν υπήρχαν στο αρχείο του ΕΚΚ).

Καταστάσεις δαπανών υπογεγραμμένες όχι από ορκωτούς όπως ορίζει ο κανονισμός αλλά από φορολογικούς λογιστές (σε μία ταινία το ύψος του ποσού ανέρχεται σε σχεδόν 500 χιλιάδες ευρώ).

Απουσία παραστατικών δαπανών για κεφαλοποιήσεις μηχανημάτων πολλών χιλιάδων ευρώ. Το αποδεκτό ποσοστό . των δαπαvώv κεφαλαιοποίησης για τοv ελληνικό όμιλο στις διεθνείς συμπαραγωγές υπολογιζόταν επί του συνόλου του προϋπολογισμού του έργου (για το σύνολο των χωρών που συμμετέχουν στην παραγωγή), με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα υψηλό χωρίς όμως να υπάρχουν, σε αρκετές περιπτώσεις, στοιχεία για τον τελικό απολογισμό των άλλων χωρών ώστε να μπορεί να εξακριβωθεί η ορθότητα του ύψους των κεφαλαιοποιήσεων.

Στους κανονισμούς χρηματοδότησης του Ε.Κ.Κ. ταινιών μεγάλου μήκους προ του τελευταίου, δεν προβλεπόταν να ζητείται απολογισμός για το τμήμα του έργου που αναλογούσε στους ξένους συμπαραγωγούς. Ο απολογισμός των ξένων συμπαραγωγών έχει σημασία γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η αξία του συνολικού τελικού απολογισμού -που περιλαμβάνει και τις ξένες συμπαραγωγές- τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό συμμετοχής του ΕΚΚ  στο έργο με δεδομένο το ποσό της χρηματοδότησης.

Θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί το πόρισμα Τριανταφύλλου, που έχει δημοσιεύσει η ΕΦΣΥΝ και έλεγε μεταξύ άλλων, συνολικά 868.633 ευρώ (από τη στιγμή που δεν θα δικαιολογηθούν) ζητούνται να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ του tvxs.gr