Προκήρυξη για 9 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Σερρών

Την πρόσληψη εννέα ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, ανακοινώνει ο Δήμος Σερρών, για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.). Πρόκειται για δύο καθηγητές γυμναστικής, έναν εικαστικών, έναν θεατρολογίας, δύο δασκάλους, έναν ΤΕ εκπαιδευτή Η/Υ, δύο ΤΕ μουσικής. Η σύμβαση λήγει στις 31 Αυγούστου του 2017.

Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ