Προκήρυξη θέσης βοηθού διδάσκοντος στο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από απόφαση της 65ης/18.10.17 συνεδρίασης της Συνέλευσης Τμήματος, προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, που θα αναλάβει την υποβοήθηση της διδασκαλίας στο μάθημα:

– «Μοριακή Βιολογία»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2410 565271-2-3.