Προσλήψεις 8 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της ΠΚΜ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των Παραρτημάτων του.

Δείτε την προκήρυξη εδώ