Προσλήψεις στην αστυνομία σε Κιλκίς, Πέλλα, Σέρρες, Χαλκιδική, Ημαθία και Πιερία

Την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 43 ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας στους Νομούς Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Ημαθίας και Πιερίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλλουν μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, Μοναστηριού 326 Τ.Κ. 54121 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, υπ’ όψιν κ. Σπυρίδωνα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 2310 559989).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.