Πρόσληψη 14 ατόμων από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι τρεις θέσεις στη Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από Τετάρτη 13/06/2018 έως και Παρασκευή 22/06/2018.