Πρόσληψη δύο ατόμων στο δήμο Θέρμης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ / ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ως καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό καθώς και ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ/ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ως
Καλλιτεχνικό Υπεύθυνο της Σχολής Χορού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), για την ακαδημαϊκή περίοδο 2018-2019, εξέδωσε ο δήμος Θέρμης.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική προκήρυξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δημοτικής Επιχείρησης www.deppath.gr ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή -Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 09.00π.μ. έως 14.00 μ.μ. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης στα γραφεία της Επιχείρησης, καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00  μ.μ.. Γίνεται δεκτή και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.