Πρόσληψη δύο συμβασιούχων στη ΔΕΥΑ Πυλαίας – Χορτιάτη

Η πρόσληψη δύο ατόμων στη ΔΕΥΑ Πυλαίας – Χορτιάτη για οχτώ μήνες εγκρίθηκε από το υπ. Εσωτερικών μετά τις εισηγήσεις των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους για την έγκριση 333 θέσεων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018.

Οι προσλήψεις θα καλύψουν τις ανάγκες των ΝΠΙΔ σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας έως οκτώ μήνες.

Από το σύνολο των προσλήψεων προκαλείται δαπάνη ποσού 3.122.874 ευρώ περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΝΠΙΔ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το σύνολο των θέσεων που έχουν εγκριθεί: