Πρόσληψη 26 ατόμων στο δήμο Θέρμης

Την πρόσληψη 26 ατόμων ωρομίσθιου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες), για την υλοποίηση των Γενικών Προγραμμάτων και των Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2017-2018 ανακοίνωσε ο δήμος Θέρμης:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση την μοριοδότηση της υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/891 (ΦΕΚ 1774/τ. Β717-06-2016) Υπουργικής Απόφασης περί «Εγκρίσεως Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη καθώς και να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία δέκα 10 ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης (Ταχ. Δ/νση: Καραολή – Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, Τ.Κ. 57001, Τηλ. 2310463423, 2310461655, 2310464166) καθημερινά από 09:00 έως 13:00.

Δείτε την προκήρυξη εδώ