Πρόσληψη 30 ατόμων στο δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό- εκπαιδευτικό -διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία του Ωδείου και των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2018-2019 , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα  ατόμων καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ μηνών και εννέα μηνών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας, Τρίτη 21.08.2018, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη (Διεύθυνση Απ. Σαμανίδη 21, Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313 301099 & 2313 301013) από την Τετάρτη 22.08.2018 έως και την Παρασκευή 31.08.2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες: 09.00- 14.00.

Δείτε την προκήρυξη των θέσεων εδώ.