Πρόσληψη 30 γυμναστών στο δήμο Παύλου Μελά

O δήμος Πάυλου-Μελά ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα ατόμων για την κάλυψη αντίστοιχων θέσεων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Άθλησης για Όλους» κατά την περίοδο 2018-2019 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από
22/10/2018 και για δέκα (10) ημέρες, έως και 31/10/2018 ώρες 9:00 – 14:00 στα γραφεία του Δήμου
Παύλου Μελά (Διεύθυνση: Λαγκαδά 221, 3ος όροφος, Σταυρούπολη. Τηλ. Επικοινωνίας 2313 302 960
– 961 – 916).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.