Πρόσληψη δύο ατόμων για το πρόγραμμα React για τους πρόσφυγες

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 11/07/2018 έως και 20/07/2018 (10 ημερολογιακές ημέρες).
Δείτε την προκήρυξη εδώ.