Πρόσληψη εκπαιδευτών στο ΚΕΔΙΒΙΜ 2 της ΠΚΜ

Το Κέντρο δια Βίου Μάθησης  ΙΙ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει, την πρόθεση σύναψης συμβάσεων έργου με εκπαιδευτές, με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, με τίτλο: «SPA MANAGEMENT” και κωδικό 3.4.1, στο πλαίσιο της δράσης 3.4.1. του έργου “Promote tourism and Culture through the water” και ακρωνύμιο “ToCulter”.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.