Πρόσληψη ενός μάγειρα στο Δήμο Καλαμαριάς

Την πρόσληψη ενός μάγειρα ΔΕ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο μηνών, ανακοίνωσε ο Δήμος Καλαμαριάς. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, που μαζί με τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία), λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ