Πρόσληψη γιατρών στο δήμο Καλαμαριάς

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ιατρό γενικής ιατρικής και ορθοπεδικό, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών  στα μέλη των Κ.Α.Π.Η. του Δ.Ο.Π.Α. & Α.Π.Η.

Η απασχόληση των  αναδόχων θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος και η αμοιβή τους ορίζεται στο ποσό των 12.555,00 € για 837 ώρες για τον ιατρό γενικής ιατρικής και 6.765,00 για 451 ώρες για τον ορθοπεδικό.

Το έργο συνίσταται για τον ιατρό γενικής ιατρικής

 1. Συνταγογραφία των ασφαλισμένων όλων των ταμείων
 2. Εξέταση και θεραπεία.
 3. Πρόληψη-μέσω καθοδήγησης εργαστηριακών εξετάσεων
 4. Καρδιογραφήματα.
 5. Ενημερωτικές ομιλίες.
 6. Αντιγριπικός εμβολιασμός και ενημέρωση
 7. Αντιμετώπιση με την ανάλογη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη και της δισλιπιδαιμίας.
 8. Το έργο συνίσταται για τον ορθοπεδικό
  1. Συνταγογραφία των ασφαλισμένων όλων των ταμείων
  2. Εξέταση και θεραπεία.
  3. Πρόληψη-μέσω καθοδήγησης εργαστηριακών εξετάσεων.
  4. Ενημερωτικές ομιλίες.
  5. Ετήσιος έλεγχος οστικής μάζας-οστεοπόρωσης.
  6. Παραπεμπτικά για φυσιοθεραπευτική αγωγή.
  7. Ενδοαρθρικές εκχύσεις γόνατος και ώμου.
  8. Παραπομπές για μαγνητική και άλλες διαγνωστικές μεθόδους.
  9. Συμβουλευτική για χειρουργεία σπονδυλικής στήλης άνω και κάτω άκρων
  10. Παραπομπή κατόπιν συνεννόησης με νοσοκομειακό σχηματισμό σε ανήμπορα και όχι μόνο μέλη

  Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στα ιατρεία των Κ.Α.Π.Η. από την   υπογραφή της  σύμβασης και για ένα έτος.

  Μετά τα παραπάνω, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά :

  α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ  της  ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
  β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
  γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ιατρικής Εργασίας, ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση  του Ιατρικού επαγγέλματος της ειδικότητας Ιατρικής Εργασίας.
  δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
  ε) Βιογραφικό Σημείωμα.
  στ) Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας.

  Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στο Γραφείο Διοίκησης του Οργανισμού μέχρι την 20 Νοεμβρίου  2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00προκειμένου να καταθέσουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του  Οργανισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Αρμόδιος  υπάλληλος: Γεωργαλή Αθανασία. Τηλ: 2310 472122 – FAX: 2310 472762, Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης & Ικάρων , Καλαμαριά, Τ.Κ: 551 34.