Πρόσληψη γιατρού στο δήμο Νεάπολης – Συκεών

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα άτομο για την κάλυψη αναγκών του για ένα έτος ανακοίνωσε το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών.

Το αντικείμενο του έργου θα είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών που θα προσφέρονται στα Κ.Α.Π.Η., στα Δημοτικά Ιατρεία του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών, στις οικίες των εξυπηρετούμενων καθώς και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο για την υλοποίησή του.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από σήμερα 28/9/2018 έως και 2/10/2018.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.