Πρόσληψη μάγειρα στο δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

Την θέση ενός μάγειρα για χρονικό διάστημα ενός χρόνου προκηρύσσει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε.) σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμόν 69/2018 απόφασης του Δ.Σ της καθώς και του υπ αριθμόν 20788/03-04-2018 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης  και καλεί όσους επιθυμούν να απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας 12 μηνών για την περίοδο 2018-2019 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.