Πρόσληψη τεσσάρων παιδαγωγών στο δήμο Θέρμης

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Καραολή κ΄ Δημητρίου – Καπετάν Χάψα, Δημοτική Ενότητα Θέρμης) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ., μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή από Παρασκευή 25/05/2018 έως Πέμπτη 31/05/2018 και ώρα 13.00 μ.μ.