Πρωτογενές πλεόνασμα 3,05 δισ. το πρώτο επτάμηνο

Πρωτογενές αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3,05 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,71 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,09 δισ. σημειώθηκε κατά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού του 2017 το πρώτο επτάμηνο, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,32 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,676 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 2,28 δισ. για το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 27,34 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 610 εκατ. ευρώ ή 2,2%  έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26,27 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 656 εκατ. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,30 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 373 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,93 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1,06 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 46 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,16 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 663 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο του ΜΠΔΣ.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,93 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 730 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 228 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017 ανήλθαν στα 28,66 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,56 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (30,23 δισ. ευρώ).