Σε ρυθμίσεις οφειλών καλεί ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη

Τη δυνατότητα στους οφειλέτες στου δήμου Πυλαίας να ρυθμίσουν τις ήδη βεβαιωμένες οφειλές τους από τέλη, πρόστιμα, φόρους, κλήσεις Κ.Ο.Κ. κ.λπ.),  και αυτές που θα βεβαιωθούν μέχρι 30/09/2017, κατόπιν αιτήσεως εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη του ισχύος νόμου, δηλαδή μέχρι της 30/11/2017 δίνει ο δήμος στους δημότες Πυλαίας – Χορτιάτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ρυθμίσεις γίνονται κατά ποσοστό απαλλαγής από 100% έως 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθούν.

Συγκεκριμένα:

  • Με εφάπαξ καταβολή απαλείφονται κατά 100% οι προσαυξήσεις.
  • Από (2) έως (24) δόσεις, 80% ποσοστό απαλλαγής
  • Από (25) έως (48) δόσεις, 70% ποσοστό απαλλαγής
  • Από (49) έως (72) δόσεις, 60% ποσοστό απαλλαγής
  • Από (73) έως (100) δόσεις, απαλλαγή ποσοστού 50%.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.
Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι 20 €.
Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης διαφορετικά θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντιστοίχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση του οφειλέτη, αλλιώς υπάρχει επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να προσέρχονται στις ταμειακές υπηρεσίες των Δ.Ε. Πανοράματος, Πυλαίας, Ασβεστοχωρίου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από τις 8:00  έως 13:00 (τηλ. Επικοινωνίας: 2313302652 για την ΔΕ Πυλαίας, 2313302027 για την ΔΕ Ασβεστοχωρίου και 2313301027 για την ΔΕ Πανοράματος).