Σεμινάριο εκπαίδευσης εθελοντών από το ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Θεσσαλονίκης διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Εκπαίδευση Εθελοντών» με στόχο την εξοικείωση των μελών του με το θεσμό του εθελοντισμού και με τη διαδικασία οργάνωσης αντίστοιχων δράσεων στην τοπική κοινότητα.   Το σεμινάριο, διάρκειας 12 ωρών, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και θα υλοποιείται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, από τις 17.00 έως τις 19.00, για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, στο 5ο παράρτημα του ΚΑΠΗ (Αλεξανδρείας 27). Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση.

«Σε περίοδο κρίσης – και όχι μόνο – διαπιστώσαμε ότι εθελοντές μέλη μας, προσέφεραν με τη δράση τους σημαντική υποστήριξη στο κοινωνικό έργο του ΚΑΠΗ. Στοχεύσαμε, λοιπόν, στην ορθολογικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και μέσω της εκπαίδευσής τους, από εξειδικευμένα άτομα, στην αποτελεσματικότερη προσφορά τους στην οργάνωση νέων πρωτοποριακών δράσεων, υποστηρικτικών προς το έργο του Δήμου Θεσσαλονίκης» δήλωσε η πρόεδρος του ΚΑΠΗ, Άννα Αγγελίδου.