Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση πραγματοποιεί σήμερα στις 18.30 το ΠΑΜΕ στο Άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, με αίτημα τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

«Το δικαίωμα στην εργασία, στη σταθερή και μόνιμη δουλειά είναι αδιαπραγμάτευτο και κατοχυρωμένο για όλους τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, απαλείφεται από το άρθρο 103 και το σύνολο του Συντάγματος κάθε διάταξη που εμποδίζει ή ακυρώνει αυτό το δικαίωμα, που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Εφεξής, κατοχυρώνεται διά του Συντάγματος και επιβάλλεται υποχρεωτικά σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων», αναφέρει η πρόταση που θα κατατεθεί από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Ομοσπονδιών και Σωματείων.