Τα θέματα που θα συζητηθούν στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης την Δευτέρα

Με 71 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018, στις 16.00, η 21ητακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος).

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

  • Ενημέρωση για την κατάσταση στον τομέα της καθαριότητας
  • Ενημέρωση σχετικά με την 1η Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου
  • Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2018 λόγω ένταξης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αγίου Σπυρίδωνα» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
  • Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για το έργο με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας»
  • Χορήγηση της τιμητικής διάκρισης του Αργυρού Μεταλλίου της Θεσσαλονίκης και απονομή πλακέτας στον συγγραφέα Άμος Οζ
  • Προγράμματα ενηλίκων του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
  • Εκδηλώσεις των δημοτικών μουσικών σχημάτων για την περίοδο, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018
  • Συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηματοδοτούμενης πρότασης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Η επιστήμη συναντά τα Κοινοβούλια – Το πιλοτικό πρόγραμμα των Επιστημών συναντά τις Περιφέρειες – Ελλάδα»
  • Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.Δη.Θ) και εκλογή Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου «Ο Άγιος Στυλιανός».