Θέση αρχαιολόγου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα 2 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

Δείτε την προκήρυξη εδώ