Θέσεις εργασίας στη ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη

Δύο θέσεις ψυχολόγων στη Θεσσαλονίκη και ενός παιδαγωγού στην Αλεξανδρούπολη προκήρυξε η ΜΚΟ Αρσις.

Ψυχολόγος στη Θεσσαλονικη

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας «Ψυχολόγου με ειδίκευση στη σχολική ψυχολογία ή στην ειδική αγωγή»  πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη. Θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Περιγραφή Θέσης:
Ψυχολογική και εκπαιδευτική υποστήριξη στους εξυπηρετούμενους του Κέντρου Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ. 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 ετών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Παρακολούθηση σεμιναρίων για την προστασία ανηλίκων
 • Σεμινάρια στο τομέα ειδικής αγωγής (μαθησιακές ασχολίες)

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους έως τη Δευτέρα 08.10 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με θέμα: Προκήρυξη Ψυχολόγου

Μια θέση ψυχολόγου στο Ωραιόκαστρο

Συγκεκριμένα Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ – Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων σε κίνδυνο που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία νέα θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ,
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών ή γερμανικών).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση σε χώρους παιδικής προστασίας και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο [email protected]  έως τις 10/10/2018, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Ψυχολόγου».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 12/10/2018 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 15/10/2018.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από 16/10/2018 έως 19/10/2018.

 

Παιδαγωγός στην Αλεξανδρούπολη

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  «Φρίξος» της Άρσις στην Αλεξανδρούπολη  προκηρύσσει 1 νέα θέση Παιδαγωγού/Εκπαιδευτικού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2018, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. (Εκπαιδευτικοί, Παιδαγωγοί, Φιλόλογοι)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Γνώση του νομικού πλαισίου για την παιδική προστασία.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες.
 • Εθελοντική εργασία.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως):30

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsisal[email protected]  έως τις 14/10/2018, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Παιδαγωγού».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 15/10/2018 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 16/10/2018 και 17/10/2018

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από 17/10/2018 έως 18/10/2018.