Θέσεις μουσειοπαιδαγωγών στη Θεσσαλονίκη

Το Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia προσφέρει θέσεις εργασίας σε «Μουσειοπαιδαγωγούς» για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η απασχόληση αφορά πρωινές ώρες τις καθημερινές μέρες και τα σαββατοκύριακα (κατ’επιλογήν)

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Παιδαγωγικής Σχολής/Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
  • Οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο
  • Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς και δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών θεμάτων
  • Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας

Θα συνεκτιμηθούν τυχόν επιπλέον προσόντα, όπως γνώσεις αγγλικής γλώσσας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη μουσειολογία, στην πολιτισμική διαχείριση, στην ειδική αγωγή, κ.τ.λ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, ηλεκτρονικά, μέχρι την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, στο [email protected] /[email protected] Με το πέρας της πρώτης αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων, θα διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη με τους επιλεγέντες, προκειμένου για την τελική επιλογή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2310 968 531-2