Το ΑΠΘ καλεί για την ανάδειξη των εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα του

Να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-’21 στα συλλογικά όργανα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καλούν τους φοιτητικούς συλλόγους, με έγγραφό τους, οι πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από το σύνολο των φοιτητών -προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων.

Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, η οποία προκηρύσσεται από τα όργανα των φοιτητών, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συγκρότηση σχετικής εφορευτικής επιτροπής, ανά τμήμα, ανά Σχολή και ανά Ίδρυμα. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών. Η ψηφοφορία διεξάγεται σε τρεις διαφορετικές κάλπες, που αφορούν τη συμμετοχή φοιτητών στα συλλογικά όργανα κάθε Τμήματος (Συνέλευση τμήματος και Γενική Συνέλευση Τομέα), κάθε Σχολής (Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία) και της Συγκλήτου. Σε περιπτώσεις όπου η σχολή έχει μόνο ένα τμήμα, η εκλογική διαδικασία διεξάγεται με δύο κάλπες.

Οι εφορευτικές επιτροπές αποτελούνται από φοιτητές, με τους αναπληρωτές τους και είναι υπεύθυνες για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.