Ξεκινά η δημόσια διαβούλευση για την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου

Ξεκινά την Τετάρτη 9 Μαϊου και ώρα 19.00, η Δημόσια Διαβούλευση για την κατάθεση προτάσεων διεκδίκησης και αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου, στο δημοτικό εντευκτήριο, μέσα στο χώρο του πρώην στρατοπέδου.

Το πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, συνιστά μια ενιαία έκταση 689 στρεμμάτων στο Δήμο Παύλου Μελά, εντός της οποίας εναλλάσσονται το φυσικό τοπίο, η βλάστηση με την πευκώδη κάλυψη και τα μονοπάτια πεζοπορίας. Παράλληλα, χρήσεις γης αναψυχής, πολιτισμού, εκπαίδευσης και αθλητισμού το αναδεικνύουν σε ένα σπάνιο χώρο κοινόχρηστου πρασίνου εντός του ευρύτερου αστικού πλέγματος.

Γι’ αυτούς τους λόγους αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης, ένα καλό παράδειγμα σταδιακής ενσωμάτωσης δημόσιου χώρου στην καθημερινή ζωή της πόλης, τοπικά και μητροπολιτικά. Τέλος, λόγω της θέσης του δίπλα στην περιφερειακή οδό είναι εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες όλου του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 15 Ιουλίου 2018.

Οι προτάσεις των πολιτών και των φορέων, μπορούν να κατατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Σκοπός της διαβούλευσης είναι η άντληση απόψεων και ιδεών από την τοπική κοινωνία, τους συλλόγους, τις κινηματικές ομάδες αλλά και τους θεσμικούς φορείς και συντελεστές της πόλης, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο κοινωνικής συναίνεσης επί των ενδεικνυόμενων και δόκιμων ενεργειών στις οποίες θα πρέπει να συντονιστεί η δράση διεκδίκησης.

Απώτερος σκοπός είναι η αξιοποίηση του χώρου του πρώην στρατοπέδου προς όφελος του μητροπολιτικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Οι προτάσεις που θα συλλεχθούν μέσω της διαβούλευσης θα αποτελέσουν αρχικά το περιεχόμενο ενός κειμένου που θα τεθεί προς συζήτηση στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Στη συνέχεια οι προτάσεις θα προωθηθούν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με τελικό στόχο να υποβληθεί στην Κεντρική Κυβέρνηση μια ολοκληρωμένη πρόταση που θα έχει αναδειχθεί από την κοινωνική δράση και θα εκφράζει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.