Το ΥΠΕΞ για την καταδίκη διπλωματικών υπαλλήλων για παράνομο χρήμα σε ΜΚΟ το 2000-2004

Ανακοίνωση για τη σημερινή ομόφωνη καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για την υπόθεση παράνομης κρατικής χρηματοδότησης ΜΚΟ για έργα αποναρκοθέτησης εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η σημερινή καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που προβλέπει συνολική ποινή κάθειρξης 40 ετών για τους δύο διπλωματικούς υπαλλήλους και τον δημοσιογράφο που εμπλέκονταν στην υπόθεση παράνομης χορήγησης κονδυλίων του Υπουργείου Εξωτερικών σε ΜΚΟ, κατά την περίοδο 2000-2004, για έργα αποναρκοθέτησης σε τρίτες χώρες, καταδεικνύει ότι οι προσπάθειες του Υπουργείου για την εξάλειψη των φαινομένων διαφθοράς, την αποτροπή νέων κρουσμάτων και την εδραίωση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα αποδίδουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Διαβεβαιώνουμε την ελληνική κοινωνία ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και η πολιτική του ηγεσία θα παραμείνουν άτεγκτοι έναντι ζητημάτων διαφθοράς που υπήρξε στο παρελθόν, τόσο στο πλαίσιο των οικείων Πειθαρχικών Συμβουλίων όσο και μέσω της παραπομπής υποθέσεων στην ελληνική Δικαιοσύνη, όπως ήδη γίνεται. Και τούτο διότι η καταπολέμηση της διαφθοράς στους κόλπους του Υπουργείου Εξωτερικών άπτεται της ίδιας της ασφάλειας της χώρας, αλλά και των δυνατοτήτων της να ασκήσει αποτελεσματικά, ανεξάρτητα και χωρίς σκιές την εξωτερική της πολιτική».