20 προσλήψεις στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με διάρκεια έως και το 2018

Είκοσι θέσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έχει προκηρύξει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, για τις οποίες η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του προέδρου χωρίς την τήρηση άλλης διαδικασίας. Πρόκειται για τις ειδικότητες: μηχανικών (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), νομικών (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος), οικονομικών επιστημών, πληροφορικής και θετικών επιστημών, αλλά και διοικητικών υπηρεσιών. Τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται στην Αρχή, από την Τετάρτη 07/09/2016 έως και την Παρασκευή 16/09/2016. Για κάποιες από τις θέσεις η χρονική διάρκεια φτάνει έως τον Ιούνιο του 2018.

Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ