Έργα του δήμου για τη διευκόλυνση της μετακίνησης στην πόλη

Υλοποιήθηκαν την Κυριακή, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, τα πρώτα μόνιμα μέτρα για τη διευκόλυνση των μέσων μαζικής μετακίνησης, του βαδίσματος και της ποδηλατοκίνησης.

Χώροι στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ και δικύκλων καθώς και η διαγράμμιση της διπλής διαχωριστικής γραμμής δημιουργήθηκαν από τα συνεργεία του Δήμου, υπό την επίβλεψη του δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη και του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάση Παππά.

Συγκεκριμένα στην οδό Λέοντος Σοφού κατασκευάστηκαν τέσσερις θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ, δύο θέσεις φορτοεκφόρτωσης, τριάντα τέσσερις θέσεις δικύκλων και είκοσι οκτώ θέσεις για ποδήλατα, ενώ τοποθετήθηκαν και διαχωριστικά για να αποφευχθεί η διπλοστάθμευση στην περιοχή. Ανάλογο είναι το σχέδιο και στην οδό Ερμού, αλλά και σε άλλες περιοχές της πόλης.

«Προσπαθούμε να παρέμβουμε πιλοτικά σε ορισμένα σημεία για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κυκλοφορία αυτοκινήτων, πεζών, ποδηλάτων και λεωφορείων στην πόλη. Αυτό φυσικά θέλει μια υπομονή από τους κατοίκους, από τους εμπόρους, από όλους» δήλωσε ο Γιάννης Μπουτάρης, επισημαίνοντας ότι η εβδομάδα βιώσιμης κινητικότητας είναι μια καλή ευκαιρία λόγω του συμβολισμού της να δοκιμαστούν κάποιες πρακτικές.