ΕΒΕΘ: Η «γαλάζια ανάπτυξη» καλεί την… καινοτομία

Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 29) εκδήλωση παρουσίασης της πρόσκλησης για υποβολή καινοτόμων σχεδίων νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών από επιχειρήσεις της γαλάζιας ανάπτυξης, στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης χορήγησης κουπονιών καινοτομίας του έργου 4helix+.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΒΕΘ προσκαλεί στην εκδήλωση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις-μέλη του, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της επονομαζόμενης «γαλάζιας ανάπτυξης» (επιχειρήσεις αλιείας, επεξεργασίας αλιευμάτων, υδατοκαλλιέργειες, παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, ναυπήγησης και επισκευής σκαφών, γαλάζιες βιοτεχνολογίες, κλπ.).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τις δυνατότητες, που τους παρέχει η πιλοτική δράση του έργου 4helix+ (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg MED), στο οποίο συμμετέχει και το ΕΒΕΘ, καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν κουπόνι ύψους 10.000€ για καινοτόμα σχέδια δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνεργασία με δημιουργικές επιχειρήσεις (design, διαφήμισης marketing κ.λ.π.) ή δημιουργικούς ερευνητικούς φορείς, ως παρόχους τεχνογνωσίας.
Μέσω των κουπονιών καινοτομίας πρόκειται να υποστηριχτούν 48 καινοτόμα σχέδια, έξι εκ των οποίων από ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού ύψους 480.000€.

Σχετική Πρόσκληση Υποβολής Καινοτόμων Σχεδίων έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του 4helix+ και είναι προσβάσιμη μέσω του https://4helix.unicam.it/kp_voucher.php . Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του έργου έχει δημοσιευθεί διεθνής κατάλογος Παρόχων Τεχνογνωσίας (δημιουργικών επιχειρήσεων και άλλων φορέων) ο οποίος εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες εγγραφές και είναι προσβάσιμος μέσω του https://4helix.unicam.it/approved_kp.php .

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ, Αντώνης Μπούμπουλας, θα παρουσιάσει το Μηχανισμό Χορήγησης Κουπονιών Καινοτομίας, ενώ οι ειδικοί συνεργάτες του ΕΒΕΘ σε θέματα γαλάζιας ανάπτυξης και διατομεακής καινοτομίας, καθηγητής Παναγιώτης Φουσέκης και Γιώργος Κόκκας θα αναλύσουν την τυπολογία των δράσεων που μπορούν να περιλαμβάνονται στα καινοτόμα σχέδια των ΜΜΕ. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά σε θέματα προστασίας της καινοτομίας, μέσω της κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Εφόσον ενδιαφέρεστε για την εκδήλωση, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το σχετικό δελτίο συμμετοχής που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΘ και να το επιστρέψετε στο e-mail: [email protected] .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ (υπεύθυνοι οι κ.κ. Αντώνιος Μπούμπουλας και Γιώργος Εμμανουηλίδης, τηλ 2310 370180 και 181) .