Μειώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα

Σημαντική μείωση παρουσίασαν τον Δεκέμβριο του 2016 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα οι οποίες περιορίστηκαν στα 3,310 δισ. ευρώ έναντι 4,162 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο. Συνολικά το 2016 διατέθηκαν προς τους φορείς του δημοσίου επιχορηγήσεις και πιστώσεις ύψους 3,066 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους, όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκαν στη δημοσιότητα και επιβεβαιώνουν την υλοποίηση της πολιτικής μείωσης των οφειλών του κράτους προς τους ιδιώτες.
Σύμφωνα με αυτά, τον Νοέμβριο διατέθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών με τη μορφή πιστώσεων και επιχορηγήσεων προς τους φορείς του δημοσίου για τη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους 991,6 εκατ. ευρώ ενώ 88,7 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για τον ίδιο σκοπό τον Δεκέμβριο με αποτέλεσμα ολόκληρο το έτος το ύψους τους να ανέλθει σε 3,066 δισ. ευρώ. Το σύνολο των πληρωμών από τους φορείς του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα ανήλθε το 2016 σε 2,748 δισ. ευρώ.
Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν και το μεγαλύτερο ποσό ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ιδιωτικό τομέα, τον Δεκέμβριο κατέβαλαν για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους ποσό ύψους 229,3 δισ. ευρώ από επιχορηγήσεις και πιστώσεις που τους είχαν διατεθεί για τον σκοπό αυτόν. Συνολικά το 2016 εξόφλησαν υποχρεώσεις τους ύψους 922,3 εκατ. ευρώ. Έτσι στο τέλος Δεκεμβρίου το ανεξόφλητο υπόλοιπο των χρεών τους προς τους ιδιώτες να ανέρχονταν σε 2,024 δισ. ευρώ.