Ρύθμιση για τα στεγαστικά από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Την υλοποίηση του προγράμματος νέων ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα, που αποφασίστηκε στο κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) της 7ης Ιουλίου 2016, ενέκρινε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως αποφασίστηκε, η νέα πολιτική θα έχει έναρξη ισχύος από 1ης Ιουλίου 2016, ώστε να μην απολεσθούν τα δικαιώματα και οφέλη της, από κανένα δανειολήπτη. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις νέες ρυθμίσεις.

Υπενθυμίζεται –σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ- ότι το ΤΠΔ εκτιμά ότι στο 48% των δανείων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 2,3% και στο 1/3 περίπου αυτών, θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου.