Σημαντικός ο αντίκτυπος του «Erasmus+» σε φοιτητές και πανεπιστήμια

Στο συμπέρασμα ότι το «Erasmus+» ωφελεί σημαντικά τόσο τους φοιτητές στη σταδιοδρομία τους όσο και τα πανεπιστημία σε ό,τι αφορά την ικανότητα καινοτομίας καταλήγουν δύο νέες ανεξάρτητες μελέτες που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτές οι ευρείας κλίμακας μελέτες, οι οποίες βασίστηκαν στα σχόλια σχεδόν 77 000 φοιτητών και μελών του προσωπικού, καθώς και 500 και πλέον οργανώσεων, μετρούν και αναλύουν τον αντίκτυπο του προγράμματος «Erasmus+» στους κύριους δικαιούχους του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, το «Erasmus+» έχει βοηθήσει τους φοιτητές να ανακαλύψουν την επαγγελματική σταδιοδρομία που επιθυμούν και να βρουν γρηγορότερα δουλειά. Πάνω από το 70 % των πρώην φοιτητών «Erasmus+» δηλώνουν ότι, επιστρέφοντας από το εξωτερικό, αντιλαμβάνονται καλύτερα τι θέλουν να κάνουν στη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η εμπειρία τους στο εξωτερικό τους επιτρέπει επίσης να δώσουν νέο προσανατολισμό στις σπουδές τους ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις φιλοδοξίες τους. Η μελέτη για τον αντίκτυπο του προγράμματος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποκαλύπτει ακόμα ότι σε ποσοστό 80% οι φοιτητές βρήκαν απασχόληση εντός τριών μηνών από την αποφοίτησή τους, ενώ σε ποσοστό 72% αναφέρουν ότι η εμπειρία τους στο εξωτερικό τους βοήθησε να βρουν την πρώτη τους δουλειά.

Επιπρόσθετα, πάνω από το 90% των φοιτητών του «Erasmus+» δήλωσαν ότι έχουν βελτιώσει την ικανότητά τους για συνεργασία με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες και αισθάνονται ότι έχουν ευρωπαϊκή ταυτότητα. Μεγαλύτερος είναι ο αντίκτυπος του προγράμματος στους φοιτητές που ήταν λιγότερο πεπεισμένοι για την ΕΕ πριν από την πραγματοποίηση της ανταλλαγής, καθώς και σ’ εκείνους που, στο πλαίσιο του προγράμματος, έμειναν σε κάποια χώρα με έντονες πολιτισμικές διαφορές. Από όλους τους φοιτητές του προγράμματος «Erasmus+», εκείνοι που προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη ταυτίζονται περισσότερο με την ΕΕ.

Τέλος η έκθεση αναφέρει ότι “το «Erasmus+» στηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κοινωνική ένταξη”. Η Κομισιόν αναφέρει ότι για την πλειονότητα των πανεπιστημίων που συμμετέχουν, τα προγράμματα συνεργασίας στο πλαίσιο του «Erasmus+» είναι ένα μέσο να προετοιμαστούν καλύτερα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης ενισχύει τη συνεργασία τους σε διεθνές επίπεδο και την ικανότητα καινοτομίας. Το ακαδημαϊκό προσωπικό που συμμετείχε στο «Erasmus+» είναι πιο ανοικτό στην παρουσία εκπροσώπων από τον χώρο των επιχειρήσεων στα μαθήματά τους, σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, σε ποσοστό περίπου 60 % έναντι 40 %. Πάνω από το 80 % των πανεπιστημιακών αναφέρουν ότι η εμπειρία τους στο εξωτερικό συνέβαλε στην κατάρτιση περισσότερο καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών. Επιπλέον, δύο στα τρία συμμετέχοντα πανεπιστήμια ανέφεραν ότι τα ενωσιακά έργα συμβάλλουν επίσης στην αύξηση της κοινωνικής ένταξης και στην εξάλειψη των διακρίσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού Τίμπορ Νάβρατσιτς, δήλωσε σχετικά πως  είναι ευτυχής που οι απόφοιτοι του «Erasmus+» “αισθάνονται περισσότερο έτοιμοι να αποδεχτούν νέες προκλήσεις, έχουν καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και αντιλαμβάνονται καλύτερα τα οφέλη της ΕΕ για την καθημερινότητά τους και ταυτόχρονα, τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Erasmus+» δεν είναι απλώς περισσότερο διεθνή, αλλά μπορούν επίσης να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας¨.”