Συμψηφισμός ΕΝΦΙΑ με επιστροφή φόρου εισοδήματος κατόπιν αιτήσεως

Μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης στο Taxisnet των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, ξεκινά και η διαδικασία συμψηφισμού του φόρου με τυχόν επιστροφές φόρου εισοδήματος.

Πρόκειται για πάγια διαδικασία, την οποία προβλέπει η νομοθεσία, βάσει της οποίας, αν ένας φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου εισοδήματος, αυτή θα συμψηφισθεί με τον ΕΝΦΙΑ που πρέπει να καταβάλει στην εφορία. Ειδικότερα, αν ένας φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει ΕΝΦΙΑ 100 ευρώ και ταυτόχρονα δικαιούται επιστροφή φόρου εισοδήματος 150 ευρώ, τότε το ποσό που θα του επιστραφεί θα είναι 50 ευρώ, αφού προηγηθεί ο συμψηφισμός του φόρου.

Ο νόμος προβλέπει αυτόματο συμψηφισμό χρεών και απαιτήσεων της εφορίας. Αν γινόταν ο συμψηφισμός αυτομάτως,  οι φορολογούμενοι θα έβλεπαν να συμψηφίζονται η επιστροφή φόρου με τον ΕΝΦΙΑ. Ωστόσο, η εφορία δεν προχωρά αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να «πιέσει» τα πράγματα, κάνοντας σχετική αίτηση.

Αν μετά τις διαδικασίες συμψηφισμού απομένει να καταβληθεί ΕΝΦΙΑ τότε το ποσό αυτό εξοφλείται σε πέντε μηνιαίες δόσεις, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΝΦΙΑ εξοφλείται σε πέντε μηνιαίες δόσεις η πρώτη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τελευταία έως το τέλος Ιανουαρίου.